Doelstellingen

Het kinderdagverblijf Bambino heeft als doel:

  • Bouwen aan een goede band met het kind waardoor het kind zichzelf kan en durft te zijn in een gezellige, veilige en hygiënische omgeving.
  • Mogelijkheden en voorzieningen benutten om de verschillende ontwikkelingsgebieden van het jonge kind te stimuleren.
  • De ontwikkeling van het kind observeren en dit met ouders evalueren.
  • Kinderen op speelse wijze kennis laten maken met de geur, smaak en kleur van verantwoorde voeding.
  • Kinderen leren om zorg te dragen voor de wereld om zich heen en voor iedereen die daarin leeft.

 

Hoe bereiken we deze doelstellingen?

  • Pedagogisch medewerker-kind interactie hoe de pedagogisch medewerker en het kind met elkaar omgaan
  • De groep de rol en invloed van de groep kinderen en volwassenen
  • De binnen- en buitenruimte de inrichting en het gebruik van de ruimte
  • Activiteiten wat het kind kan doen of ondernemen (ontdekken, onderzoeken, uitproberen)
  • Spelmateriaal alles waarmee het kind kan spelen
image_6483441 (33)