Medische kinderen

Kinderdagverblijf Bambino vindt ieder kind uniek en vindt dat alle kinderen gelijkwaardig zijn. Wij hebben onze opvang zo ingericht dat er ruimte is voor kinderen met een medische achtergrond. Dit kunnen bijvoorbeeld kinderen zijn met een (lichte) lichamelijke en/of verstandelijke handicap of kinderen met een chronische ziekte. Deze kinderen hebben soms net iets meer zorg nodig. Wij willen graag aansluiten bij de behoeften van ouders die hun kind door een regulier kinderdagverblijf willen laten opvangen. Samen met de ouders treden wij graag in overleg om voor hun kind de beste aanpak en zorg te bepalen.

‘Een kind mag zichzelf zijn, los van zijn/haar beperking zijn, dat is wat ieder kind verdient’.

Het ontwikkelen van je eigen ‘ik’ en blij zijn met wie je bent sluit aan bij onze pedagogische visie. Het maakt niet uit wat je bent, het gaat er om wie je bent.

Voor meer informatie kijk ook eens op  Mi Mati.

Of bezoek de facebook pagina