Oudercommissie

Kinderopvang Bambino heeft ook een oudercommissie , deze stelt zich tot doel, om binnen het kader van de doelstellingen van Kinderopvang Bambino, de belangen te behartigen van de ouders. Om als goede schakel te fungeren tussen Kinderopvang Bambino en de ouders is een goede communicatie noodzakelijk.

Bevoegdheid
De oudercommissie heeft de bevoegdheid tot het gevraagd en ongevraagd adviseren van de leiding van Kinderopvang Bambino, m.b.t.:

 • Financieel beleid van de oudercommissie
 • Pedagogisch beleid
 • Technische zaken, inventaris
 • De kwaliteit van de dienstverlening/klachten
 • De samenstelling van de oudercommissie
 • Organiseren van bijzondere activiteiten

Bestuur
De oudercommissie bestaat uit de volgende ouders:

 • Jill (moeder van Mauro)
 • Amarins (moeder van Ilya en Annorah)
 • Astryd (moeder van Elijah)
 • Marie-Jolie (moeder van Duco en Maurick)
 • Rineira (moeder van Xena)

Nieuwe leden
Nieuwe leden zullen worden benoemd door de oudercommissie. De vervanging van een oudercommissielid zal openbaar gemaakt worden binnen Kinderopvang Bambino, waarna iedere ouder zich kan aanmelden.

Ouderavond
Tenminste één keer per jaar organiseert de oudercommissie een ouderavond. Tijdens deze vergadering legt de oudercommissie verantwoording af over haar activiteiten van het afgelopen jaar en presenteert haar plannen voor het komende jaar.

Contact opnemen?
Mocht u vragen, ideeën of klachten hebben, waarover u wilt praten met de oudercommissie, aarzel dan niet en neem contact op: oc@bambinocuracao.com