Pedagogisch Beleid

Het pedagogisch beleid is een plan waarin verwoord wordt wat de ideeën zijn in het omgaan met kinderen. Daarnaast zijn er regels en afspraken opgenomen die een optimale samenwerking tussen ouders, kinderen en Bambino moet bevorderen. Dit is voor ons de basis om goede opvang te garanderen.

Het kind ervaart bij ons hoe het is om onderdeel uit te maken van een groep en leert zijn eigen weg te vinden binnen een groep kinderen met onze leidsters als volwassenen. Dit is wel even wennen en niet zoals thuis, juist daarom is het voor het kind leerzaam om zichzelf, zonder ouders, in een nieuwe maar toch vertrouwde omgeving te ontplooien. Een stevig fundament leggen in die vier belangrijke levensjaren, een kindertijd zonder zorgen, samen op weg naar de dag van morgen.

Ons pedagogische beleid kunt u hier downloaden.