Stage

Kinderdagverlijf Bambino biedt aan “beroepskrachten in opleiding” de mogelijkheid om stage te lopen. Afhankelijk van hoe ver je in je opleiding bent en de soort stage, draai je kortere of langere tijd mee op één of meer groepen.

Enerzijds ga je onderdeel uitmaken van de organisatie van ons kinderdagverblijf. Je leert wat het betekent om dagelijks in een kinderdagverblijf te werken. Natuurlijk vind je het leuk om met kinderen werken. Maar je hebt ook met ouders, collega’s, praktijkbegeleiding en directie te maken. Je ervaart het werken in een kinderdagverblijf aan den lijve.

Anderzijds kom je in je stage ook naar ons kinderdagverblijf om te leren. Leren is in onze visie een kwestie van ontdekken. In heel veel situaties zijn er verschillende oplossingen mogelijk. Er is nooit één methode die altijd werkt. In de praktijk is het belangrijk om samen met kinderen, ouders en collega’s te experimenteren. Als je bewust keuzes maakt in het zoeken van oplossingen heb je daar een volgende keer profijt van.

Als je stage loopt op Bambino heb je dagelijks te maken met een mentor op je groep. Daarnaast heb je wekelijks een gesprek met je eigen praktijkbegeleid(st)er. Hij of zij begeleidt je bij de opdrachten van school en bij je persoonlijke leerdoelen. Regelmatig zijn er bijeenkomsten voor alle stagaires rond een bepaald thema. Tenslotte heb je één keer per maand een gesprek over een bepaald onderwerp met de
praktijkopleidster. Zij is verantwoordelijk voor alle opleidingszaken binnen Bambino. Bij haar kan je ook terecht als er zaken zijn die je niet zo goed vindt lopen.

Wil je meer weten over stagelopen op Bambino, klik dan hier om contact op te nemen.