Visie/missie

Onze visie

Wij staan voor veilige, plezierige opvang waarbij zorg en aandacht voor het kind centraal staat. Elke dag staan wij stil bij het belang van een onbezorgde kindertijd en maken wij herinneringen voor later. Herinneringen in de vorm van activiteiten maar voornamelijk in wie je als persoon bent en wat je kan. Wij nemen kinderen bij de hand om de wereld om zich heen te ontdekken. Door middel van vertrouwen, erkenning en samenspel leren kinderen stap voor stap lopen en wandelen zij zelfverzekerd hun toekomst tegemoet.

image_6483441 (38)

Onze missie

In de kindertijd een stevig fundament leggen voor later om ervoor te zorgen dat kinderen opgroeien als zelfstandige evenwichtige personen met een positief zelfbeeld. Met betrokken leidsters, een kritisch management en onze ruimdenkende kijk op de wereld bewerkstelligen we dit elke dag weer.